Φωτογραφίες από τα παλιά (11)
 

Φώτο 101 Φώτο 102

Φώτο 103 - Γιαννακός - Μαλλής Κωνσταντίνος  Αρχηκάλφας στην οικοδόμηση της Εκκλησίας (1880) 

Φώτο 104

Φώτο 105

Φώτο 106 Φώτο 107

Φώτο 108

Φώτο 109

Φώτο 110
 
 

Επόμενη σελίδα 12 >>>