Επιστροφή

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου της Πέτρας. Συστήθηκε με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη όσον αφορά την ενημέρωση, πληροφόρηση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων δημοσίων εγγράφων, απαλλάσσοντας τον από πολλές και χρονοβόρες διαδικασίες στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα σε:

Θέματα Δήμων:
Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις κ.α.),
Εγγραφή σε εκλογικούς καταλόγους ή μεταφορά εκλογικών δικαιωμάτων Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες κ.α.

Θέματα Νομαρχιών:
Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (βιβλιάριο απορίας, οικονομικές ενισχύσεις, επιδόματα κ.α.)
Υγειονομικά ζητήματα,
Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών, ΚΧΕΌ. (αιτούμενα δικαιολογητικά για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων)

Θέματα Υπουργείων:
Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εθνικής άμυνας,
Οικονομικών,
Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Υγείας και Πρόνοιας,
Γεωργίας,
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιστροφή

Ενδεικτικά οι πολίτες   
μπορούν να ζητήσουν:
 

1) Φορολογική ενημερότητα,
2) Ποινικό μητρώο,
3) Έκδοση ή ανανέωση Διαβατηρίων,
4) Αδεια οδήγησης,
Μεταβίβαση ή
αντικατάσταση (σε περίπτωση απώλειας) αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών,
5) Στρατολογικά,
6) Πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις από όλους τους δήμους της Ελλάδας,
7) Μεταδημοτεύσεις,
8) Επικυρώσεις και θεωρήσεις εγγράφων,
9) Αδειες εξασκήσεως επαγγέλματος,
10) Πιστοποιητικά από την Εισαγγελία,
11) Παράβολα,
12) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,
13) Χορήγηση εκκαθαριστικού σημειώματος και φορολογικής ενημερότητας,
14) Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ (μέσω τηλεομοιοτυπίας (ΡΑΧ),
15) Ενημέρωση σχετικά με θέματα του ΑΣΕΠ

E-mail ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ
========
==========
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ.Ε.Π.
kep0076@kep.gov.gr

Τηλ. 22530 42222